Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2026 fleche News fleche Het project voor de toekomstige studenten -en wijkpool op het (...)
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Het project voor de toekomstige studenten -en wijkpool op het Koninginneplein - Openbare onderzoeken

Tussen 02.06.23 en 16.06.23 kan je reageren op het openbaar onderzoek rond het project voor de creatie van een nieuw publiek gebouw: De studenten -en wijkpool, die in het kader van het stadsvernieuwingscontract Brabant-Noord-Sint-Lazarus wordt ontwikkeld. Gebruik deze kans om bij te dragen aan een kwalitatief project voor de wijk!

Vóór de aanvang van de bouwwerken kunnen de bewoners via een openbaar onderzoek hun opmerkingen kenbaar maken aan de dienst stedenbouw van de gemeente Schaarbeek. Op de interactieve kaart van de gemeente Schaerbeek=type:enquetes_publiques]vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken.

Iedereen kan in zijn opmerkingen vragen om gehoord te worden door de overlegcommissie die op donderdag 29 juni 2023 (op een nog nader te bepalen tijdstip) samenkomt in de Collegezaal van het Gemeentehuis.

Klik hier en lees meer over: Hoe de verschillende documenten raadplegen? Hoe op een project reageren? En hoe gehoord worden door de overlegcommissie?