Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Studenten -en wijkpool, Koninginneplein
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Studenten -en wijkpool, Koninginneplein

Een nieuwe verbindende plek op het Koninginneplein voor studenten en bewoners uit de buurt

Studenten -en wijkpool, Koninginneplein

Doelstellingen

  • Zichtbaar maken van het studentenleven met een kwalitatieve en erkende referentieplek in de wijk
  • Het versterken en structureel verankeren van de dynamiek tussen de hoger onderwijsinstellingen en de lokale actoren
  • Animeren van het Koninginneplein

Programma

Het huis met de vele kamers

  • Het programma van de pool wordt ontwikkeld als een studentenhuis en een gemeenschapscentrum. De sociale en publieke ruimte op een menselijke maat: laagdrempelig, uitnodigend, genereus en is beheersbaar.
  • De leesbaarheid van de oorspronkelijke façade wordt versterkt door het toevoegen van een nieuw teruggetrokken volume. Op niveau van de plint verbinden we de drie gebouwen visueel met elkaar tot één huis.
  • De verbinding tussen het Koninginneplein, de studenten -en wijkpool en de tuin van het Maison des Arts, wordt gerealiseerd door een indirecte route, een belevingsparcours doorheen het gebouw, van plein naar tuin.

Voorziene inrichting

Totale oppervlakte: ±1.500 m2
+3+4+5 studentenwoningen
+2 polyvalente ruimtes
+1 Evenementenruimte | conciërgewoning
0 forum | studenten –en buurtloket
.-1 keuken | technische lokalen

Info

Bouwheer: Gemeente Schaarbeek
Studiebureau: Burobill + Import-Export Architecture

Planning

Projectopdracht: februari 2021 - september 2021
Stedenbouwkundige vergunning: september 2022 – augustus 2023
Werken: 2024-2025