Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche News fleche Bepaal mee de duurzame objecten voor de Poggewijk
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Bepaal mee de duurzame objecten voor de Poggewijk

Van 15 februari tot 5 maart nodigt het Pogge-team u uit in de straten van de wijk (Colignonplein, Poggeplein, Houffalizeplein, Jerusalemstraat, ...) maar ook online. Graag stellen we u de duurzame projecten voor, voorgesteld door de verschillende actoren uit de wijk en vragen we jullie mening hierover. De keuze ligt bij jullie!

Bepaal mee de duurzame objecten voor de Poggewijk

De voorbij 4 jaar heeft de wijkantenne van het duurzaam wijkcontract Pogge gewerkt met verschillende actoren aan tal van inspirerende projecten. Inwoners, verenigingen en professionals hebben samen bijgedragen aan het toegankelijker maken van de publieke ruimtes, aan nieuwe functies en faciliteiten en aan vele socio-economische en participatieve projecten.

Het stedelijk parcours "POGGE, stap voor stap"
Om deze initiatieven te verduurzamen wil de wijkantenne, samen met de inwoners en actoren van de wijk, een "stedelijk parcours" uitwerken, waarlangs je deze projecten kan ontdekken.

Echter ontbreken er nog een aantal elementen! Om zoveel mogelijk input te verzamelen willen graag beroep doen op jullie! Stem hier voor jouw favoriete projecten en doe mee!

Meer informatie