Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche News fleche Bedankt om mee de duurzame objecten voor de Poggewijk te kiezen
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Bedankt om mee de duurzame objecten voor de Poggewijk te kiezen

Tussen 15 februari tot 5 maart 2021 trok het Pogge-team de straten in van de Poggewijk met een opvallende structuur. Via deze structuur stelden ze de duurzame projecten voor van de verschillende actoren uit de wijk. Jullie gaven jullie mening en kozen 5 projecten.

Bedankt om mee de duurzame objecten voor de Poggewijk te kiezen

De voorbij 4 jaar heeft de wijkantenne van het duurzaam wijkcontract Pogge gewerkt met verschillende actoren aan tal van inspirerende projecten. Inwoners, verenigingen en professionals hebben samen bijgedragen aan het toegankelijker maken van de publieke ruimtes, aan nieuwe functies en faciliteiten en aan vele socio-economische en participatieve projecten.

Het stedelijk parcours "POGGE, stap voor stap"
Om deze initiatieven te verduurzamen wil de wijkantenne, samen met de inwoners en actoren van de wijk, een "stedelijk parcours" uitwerken, waarlangs je deze projecten kan ontdekken.

Ontdek hier de 5 projecten die de inwoners van de Poggewijk selecteerden om het stedelijk parcours Pogge stap voor stap te vervolledigen.