Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Nieuws - online fleche Ontdek de 4 participatieve projecten!
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

Ontdek de 4 participatieve projecten!

De leden van het burgerpanel hebben 4 projecten geselecteerd in het kader van de projectopoep participatief budget.

Ontdek de 4 participatieve projecten!

Vier van de 6 projecten ingediend voor de eerste projectoproep participatief budget van het duurzaam wijkcontract Kleine heuvel werden geselecteerd door de leden van het burgerpanel. Ontdek hieronder de projecten.

Zin om deel te nemen? Schrijf u in op onze nieuwsbrief via relhaddad@renovas.be

Zin om een project voor te stellen? Ontdek hier hoe u een project kan voorstellen.

1/ De la musique sur la petite colline
3 muziekconcerten voor en door de bewoners van de wijk Kleine heuvel. Door middel van voor iedereen toegankelijke en gratis concerten in nieuwe alternatieve culturele zalen. Het doel is nieuwe synergieën en een nieuwe dynamiek in de wijk tot stand te brengen, door het sociale weefsel opnieuw te creëren via muziek en artistieke expressie.

2/ Hypecourt Lehon
Naar analogie van de projecten "Hypecourt Aalst" en "One Wall by Katrien Vanderlinden" in Berlijn, willen bewoners hetzelfde project uitvoeren op het Lehonplein in samenwerking met de bewoners, de winkeliers, de scholen (Sint-Lukas, ...). De interactie tussen de buurtbewoners en de kunstenaars is van cruciaal belang. Het is belangrijk dat de architectuur en het uitzicht van de Sint-Servaaskerk (architecturaal erfgoed) worden gerespecteerd. De typische elementen van de kerk, de kunstwerken binnenin, de glas-in-loodramen, enz. kunnen als inspiratiebron dienen.

3/ Nos balcons – onze balkons
De ramen en balkons van de Rubens-, Vondel- en Renkinstraten verfraaien met planten en bloemen + workshops en ontmoetingen tussen bewoners organiseren. Om de straat en de gevels te verfraaien, ongemakken te bestrijden, ontmoetingen en uitwisselingen tussen bewoners aan te moedigen, een dynamiek op te bouwen voor toekomstige projecten in de wijk.

4/ Sensibilisation sur la propreté
Het is de bedoeling het gedeelte van de Koninklijke Sinte-Mariastraat dat langs Lefrancq/Vanderweyer loopt, schoner en groener te maken. Het project is gebaseerd op een constructieve, niet bestraffende, aanpak. Dit zal gebeuren door het aanbrengen van een houten bescherming rond de boomperken en plantenbakken tussen de boomperken. Het idee is om te beginnen met 10-20 boomperken en plantenbakken, en als het project goed loopt, het uit te breiden op grotere schaal.