Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Ik doe mee fleche BURGERPANEL KLEINE HEUVEL
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

BURGERPANEL KLEINE HEUVEL

BURGERPANEL KLEINE HEUVEL

Het programma van het duurzaam wijkcontract heeft als doel de leefkwaliteit van de bewoners en gebruikers te verbeteren via infrastructuren, huisvestingsprojecten en sociaaleconomische operaties.
Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van deze projecten verloopt via een zo representatief mogelijke participatie van de wijkbewoners heeft het team van het wijkcontract er voor gekozen om een burgerpanel op te richten.

Door de perimeter op te delen in 3 zones: Colignon, Lehon en Groenstraat, werden 300 bewoners met verschillende profielen willekeurig geloot en uitgenodigd om deel te nemen aan het burgerpanel.

Er zal hen gevraagd worden hun mening te geven en actief deel te nemen aan zowel de geplande ontwikkeling van de openbare ruimte als aan de keuze van sociaaleconomische en participatieve projecten voor de wijk.

We kijken alvast uit naar het resultaat van deze ontmoetingen.

Wordt vervolgd!

Geïnteresseerd in de resultaten?
AboAbonneer u op onze online nieuwsbrief via aleflere@renovas.be