Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Maatschappelijke cohesie fleche Kwetsbare bevolkingsgroepen
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Kwetsbare bevolkingsgroepen

DE PROJECTOPROEP IS GESLOTEN

RenovaS lanceert de laatste projectoproep "integratie van de kwetsbare bevolkingen" in het kader van maatschappelijke cohesie en samenleving van het stadsvernieuwingscontract Brabant Noord Sint-Lazarus.

De kandidaten worden verzocht zich in te schrijven voor de projectoproep:

SVC_Projectoproep_2020 (848.3 kB)

via onderstaand formulier:

SVC_Kandidatuurdossier_2020 (1 MB)

Bijlage "Studenten- en gemeenschapspool":

Synthese studenten- en gemeenschapspool (416.5 kB)

Projecten kunnen via mail worden ingediend tot en met 02 juni 2020 voor middernacht ter attentie van Elsa Franceschetto (efranceschetto@renovas.be)

Mondelinge voorstelling van de dossiers voor een externe jury
juni 2020 (datum, uur nog te bepalen)

Contact
Marine Firmani - 02 213 00 00 - mfirmani@renovas.be


Het stadsvernieuwingscontract 2018-2022 wil projecten opzetten die de dynamiek tussen verenigingen versterkt en de partnerschappen en synergiën tussen de verschillende plaatselijke actoren (scholen, verenigingen, culturele centra, enz.) bevordert en dit meest kwetsbaren van betrokken zone.

Voor de projectoproep gelanceerd worden in 2019 met betrekking tot een betere integratie van de kwetsbare bevolkingsgroepen van het Schaarbeekse grondgebied van het SVC (zie kaart van de perimeter), zijn de volgende projecten verkozen:

Wijk in actie

Een lokaal dat een ontmoetingspunt is, voor ontspanning en om samen dingen te doen, met een “opendeur”-beleid om de multiculturele, intergenerationele en polyglote samenwerking in de Brabantwijk te maximaliseren. De vrijwilligers ontvangen u in het lokaal en bieden: schoolondersteuning, kledingbeurs, telefoonverbinding, herstelcafé, gastentafel, enz.
Burgerinitiatief gesteund door EVA bxl vzw in het kader van het project Co-Create.

Wijklokaal - Groenstraat 97 - 1030 Schaarbeek
T 0487 41 00 99
quartierenaction@gmail.com
Facebook Local de quartier - Wijklokaal

Gemeenschapsproject

Amis d’Aladdin vzw en La Poissonnerie (Woningen123logements) werken samen om een gemeenschapsproject te ontwikkelen in 3 luiken:
1. De creatie en animatie van een solidair netwerk om tegemoet te komen aan de behoeften van de meest kwetsbare en geïsoleerde publieken van de wijk.
2. De steun aan de creatie door de bewoners van socio-culturele projecten voor alternatieve economieën.
3. De animatie van socio-culturele activiteiten die interculturele ontmoetingen mogelijk maken.

Amis d’Aladdin asbl - Destouvellesstraat 18 - 1030 Schaarbeek
Mélody Nenzi - T 02 203 95 84
amis.aladdin@yahoo.fr


Meer informatie : Marine Firmani - 02 213 00 00 - mfirmani@renovas.be