Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Perimeter
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Perimeter

Dit relatief grote grondgebied omvat een vijftigtal bouwblokken en heeft een bijzondere positie dankzij zijn ligging en diverse activiteiten!

Leunend tegen het Noordstation en de Manhattanwijk (die vandaag zo’n 40 000 bedienden herbergt), wordt de perimeter doorkruist met talrijke lokale en internationale metro-, tram- en buslijnen en vormt zo een belangrijk modaal knooppunt.

Ten zuiden, in de Gemeente Sint-Joost, vormt de Kruidtuin en zijn cultureel centrum de grens. Van noord naar zuid wordt de perimeter doorkruist door de Koninkijke as, de Brabantstraat met zijn handelszaken en de Aarschotstraat met zijn bars - en wordt dagelijks bezocht door duizenden bezoekers uit België en het buitenland. De 250 winkels van de Brabantstraat bieden inderdaad een indrukwekkende diversiteit aan producten uit de ganse wereld: voeding, meubilair, kruiden, kledij, schoenen, …, die niet gemakkelijk elders te vinden is, terwijl de Aarschotstraat en enkele aangrenzende straten carrés en prostitutiebars verenigen.

De bevolking van de wijk wordt gekenmerkt door:

  • een hoge dichtheid,
  • een gemiddelde leeftijd die lager is dan het gewestelijk gemiddelde (jonge bevolking met een hoog percentage van alleenstaande jonge mensen en relatief grote gezinnen),
  • een té grote mannelijke vertegenwoordiging,
  • een grote variëteit van herkomst,
  • een gemiddeld inkomen dat lager ligt dan het gewestelijk gemiddelde.