Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Sociale cohesie fleche Kwetsbare bevolkingsgroepen
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Kwetsbare bevolkingsgroepen

Het Stadsvernieuwingscontract Brabant-Noord-Sint-Lazarius lanceerde 2 projectappels om de interassociatieve dynamiek van de wijk te versterken en partnerschappen en synergieën tussen de verschillende lokale actoren (scholen, verenigingen, culturele centra, enz.) te bevorderen voor de meest kwetsbare personen in de betrokken zone.

LOPENDE PROJECTENOPROEP

Er zullen geen projectenoproepen volgen in het kader van het stadsvernieuwingscontract Brabant-Noord-Sint-Lazarus
Voor alle informatie inzake de geselecteerde projecten van de oproepen 2019 en 2020: RenovaS asbl - Marine Firmani, T. 02 213 00 00 - mfirmani@renovas.be

GESELECTEERDE PROJECTEN

Voor projectenoproep gelanceerd in 2020 - (zie plan van deperimeter) - werden volgende projecten weerhouden:

Wijk in actie

Een ruimte voor ontmoetingen, ontspanning en samen dingen te doen, die een opendeurbeleid hanteert om de multiculturele, intergenerationele en polygonale samenwerking in de Brabantwijk te maximaliseren. De vrijwilligers ontvangen u in het lokaal in een gezellige sfeer en stellen u diverse activiteiten voor: openbare schrijvers op maandagnamiddag, telefoontoren om verbonden te blijven met geïsoleerde personen, verkoop van tweedehandskledij, repair café elke maand, ...

Burgerinitiatief gesteund door EVA bxl vzw.
Lokale buurt
Groenstraat 97-1030 Schaarbeek
T 0487 41 00 99 - quartierenaction@gmail.com
Facebook Wijk Local

Rebel Sonoor

Marie et Marieke, twee jonge vrouwen gepassioneerd door radio stellen initiaties voor radiofonie voor aan de kleinsten van de wijk. In partnerschap met twee verenigingen actief in de wijk, hebben zij een reeks animaties ontwikkeld rond radiofonie om aan kinderen de kans te geven om zich uit te drukken en zich de wijk toe te eigenen via activiteiten zoals micros-trottoirs. U kunt hun werk hier volgen.

Burgerinitiatief gesteund door de Kriekelaar vzw en Ratatouille vzw.
Facebook Rebel Sonoor
Soundcloud Chaine Rebel Sonoor

TUKTUK Brabant

Het project TUKTUK Brabant schept een band tussen de studenten van de vier hogescholen van de wijk en de bewoners, en vooral de senioren. Via een wandeling in driewieler bestuurd door de studenten kunnen de senioren praten over hun wijk en de straten van de Wijk Brabant-Noord laten ontdekken.
Burgerinitiatief gesteund door Maison Biloba Huis vzw
Plantensstraat 118/120 -1030 Schaarbeek
T 0492 12 62 62 - Facebook Maison Biloba Huis
Website

The Openbare Computerruimtes

Gaffi en SSQ 1030 pakken de digitale breuk in de wijk Brabant Noord aan. Zij stellen informaticatools en opleidingen voor aan burgers die hier behoefte aan hebben. Dit project komt tegemoet aan een steeds toenemende vraag in deze pandemietijden.

Project gedragen door het Wijkmaatschappelijk werk 1030 (ssq-1030) en Gaffi vzw
SSQ vzw-1030
Poststraat 156 - 1030 Schaarbeek
T 02 218 76 88 - Website
Gaffi asbl
Broederschapstraat 7 - 1030 Schaarbeek
T 02221 10 10 - Facebook GAFFIasbl
Website

De projectenoproep 2019 met het oog op een betere integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen in het grondgebied van het SVC heeft diverse projecten weerhouden.

Wijk in actie

Een ruimte voor ontmoetingen, ontspanning en samen dingen te doen, die een opendeurbeleid hanteert om de multiculturele, intergenerationele en polygonale samenwerking in de Brabantwijk te maximaliseren. De vrijwilligers ontvangen u in het lokaal en zorgen voor: schoolondersteuning, tweedehandswinkel, telefoontoren, café-récup’, gastentafel, enz.

Burgerinitiatief gesteund door EVA bxl vzw in het kader van het project Co-Create.
Wijklokaal
Groenstraat 97-1030 Schaarbeek
T 0487 41 00 99 - quartierenaction@gmail.com
Facebook Local de quartier - Wijklocal

Gemeenschapsproject

Les Amis d’Aladdin asbl en La Poissonnerie (Woningen123logements) werken samen voor de ontwikkeling van een communautair project in 3 delen:
1. De creatie en animatie van een solidariteitsnetwerk om te beantwoorden aan de behoeften van de meest kwetsbare en geïsoleerde publieken van de wijk.
2. Steun bij het creëren door de bewoners van de socioculturele projecten voor alternatieve economieën.
3. De animatie van socioculturele activiteiten die interculturele ontmoetingen mogelijk maken.

Les Amis d’Aladdin vzw
Mélody Nenzi
Destouvellesstraat 18 -1030 Schaarbeek
T 02203 95 84 - Amis.aladdin@yahoo.fr
Website