Home fleche Wie is Renovas? fleche Het team RenovaS
Her- waardering van de wijken
 

Wie is Renovas?

Het team RenovaS

RenovaS, vandaag, bestaat uit 22 personen met erg diverse ervaring en opleiding.

Directeur
Nicolas Boroukhoff

Participatie-Communicatie
Françoise Deville

Renovatieadvies-Methodologie
Edith Bauwens

Technische coördinatie
Architecten
Christopher Prevot en Tuyen Cao

Administratie en financiën
Özgür Hazar

Vertaler
Maria De Boom

Duurzaam wijkcontract Stephenson 2019-2023
Projectleider
Aziza Ezzedgui
Afgezant
Arne Robbe
Vormingswerker
Daniel Roland

Stadsvernieuwingscontract Brabant-Noord-Sint-Lazarus
2017-2023

Projectleider
Massimiliano Salzotto
Afgezant
Elsa Franceschetto
Manager studentenleven
Annelies Kums en Chantal Vanoeteren

Duurzaam wijkcontract Pogge 2017-2020
Projectleider
Hakim Belabes
Afgezant
Merlijn De Rijcke
Vormingswerkster
Rachida El Haddad

Duurzaam wijkcontract Heuveltje 2020-2024
Projectleider
Victor Vandewattyne

Renovatieadvies
Architecten
Edith Bauwens
Vincent Bevernage
Olivier Dubucq
Bénédicte Genart
Stéphanie Hermesse
Huisvestingsadviseur
Marion Kammler

Contact
info@renovas.be
+32 (0)2 246 91 62