Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Wijnheuvelen-Josaphat 2012-2015 fleche Socio-economische fleche Platform tewerkstelling-jongeren
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Wijnheuvelen-Josaphat

Platform tewerkstelling-jongeren

Platform tewerkstelling-jongeren

De antwoorden op de werkloosheidsproblematiek van de jongeren door de voorgaande programma’s kwamen niet noodzakelijkerwijze terecht bij het doelpubliek - de jonge schoolverlaters … daarom wil dit platform vooral vernieuwend zijn.
Het zet een voorziening op die een betere werking tussen de verschillende actoren betrokken bij deze problematiek, bevordert:

  • de jongeren die in de centrum van het dispositief worden geplaatst;
  • de begeleidingsstructuren naar tewerkstelling;
  • de werkgevers.

De verenigingen uit de wijk die dicht staan bij de jongeren en de actoren voor de tewerkstelling kwamen dus samen om nieuwe acties die aangepast zijn aan de jongeren uit de wijk, te creëren.