Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Wijnheuvelen-Josaphat 2012-2015 fleche Socio-economische
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Wijnheuvelen-Josaphat

Socio-economische

Socio-economische, milieu en culturele acties voor het versterken van de gezelligheid:

  • de schoolsteun,
  • buitenschoolse activiteiten,
  • socio-professionele opleiding
    hetzij acties gevoerd in partnerschap met het verenigingsleven, de plaatselijke scholen en de bewoners.

De diagnose benadrukte de aanwezigheid van dynamische actoren die een belangrijk palet diensten en activiteiten in verschillende domeinen aanbieden.
Een platform werd opgericht dat de plaatselijke actoren samenbrengt om projecten te ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften zoals bepaald door de diagnose waarbij de expertise en de vaardigheden van de verschillende actoren worden gevaloriseerd en hun respectievelijk publieken en netwerken worden ingezet.
Deze dynamiek laat toe om talrijke samenwerkingen tussen verenigingen op te zetten en projecten te starten en/of te versterken met dezelfde doelstellingen als deze geïdentificeerd door de diagnose en dit zonder specifieke financiering.