Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche Socio-economische
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Socio-economische

Een belangrijk deel van het programma van het Duurzaam wijkcontract Stephenson betreft de socioeconomische projecten.
Het wijkcontract investeert in de versterking van de sociale cohesie, het werken met de jeugd en de professionele inschakeling, enz.

Het geheel van de acties ten gunste van het socio-economische luik moet beantwoorden aan de fundamentele doelstellingen van het wijkcontract, namelijk de verbetering van de woongelegenheid, de groene ruimten, de mobiliteit en de sociale inclusie.

Daarenboven heeft het duurzaam wijkcontract Stephenson ook projectaanvragen willen opzetten die plaatselijke initiatieven van verenigingen en/of bewoners teweegbrengen, in begeleiding van en in verband met het ganse programma van het duurzaam wijkcontract.