Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche Onthaal
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Onthaal

Het Duurzaam wijkcontract Stephenson (2019-2024), 12de wijkcontract op het grondgebied van Schaarbeek, ging van start in 2018 en zal klaar zijn in april 2024.

Zijn voorgestelde perimeter gaat van de punt van het Liedtsplein door de pare kant van de Gallaitstraat, daarna door de Van Ooststraat tot de ingang van het Verboekhovenplein en langsheen de spoorweg tot aan de Paleizenstraat en omsluit zo het stadsraster Stephensonstraat dat in Brussel-Stad ligt.

In deze perimeter vindt men 3 grote ruimten: het Paviljoenplein, het Stephensonplein en de vroegere moestuinen Infrabel langs de spoorweg.

Het definitief programma van het duurzaam wijkcontract Stephenson omvat verschillende operaties:
vastgoedoperaties(woningen, crèche, enz.),
operaties op de openbare ruimte en ten gunste van een betere mobiliteit,
socioeconomische projecten.

En heeft een band met de bewoners via een participatief proces:
de algemene vergaderingen – AV van de wijk - 2 à 3 maal per jaar, voor allen,
de wijkcommissie - WC : 4 maal per jaar – voor de bewoners verkozen tijdens de AV
de burgerpanel
• de werkgroepen aangaande de openbare ruimte, netheid, enz.
• een participatief budget
• wijkfeesten...

Een ploeg van 3 personen is in de wijkantenne geïnstalleerd en 1 architect-adviseur zal de wijk gedurende de 50 maanden van het duurzaam wijkcontract begeleiden.

Tanguy De Le Vingne projectleider - tdelevingne@renovas.be
Emilie Thabard manager - ethabard@renovas.be
Daniel Roland animator - droland@renovas.be
Stéphanie Hermesse crenovatie- en energieadvies - shermesse@renovas.be

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/CQDST
en op Instagram : @quartier_stephenson_wijk

  • Séverin Malaud © urban.brussels
  • Sévrin Malaud © urban.brussels
  • Sévrin Malaud © urban.brussels
  • Sévrin Malaud © urban.brussels