Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche News fleche Info avond renovatie van uw gebouw
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Info avond renovatie van uw gebouw


NEW SESSIE OP 06/10 OM 20:00

Kom op dinsdag 5 oktober om 13:00 of op woensdag 6 oktober om 20:00 bij de Kriekelaar (Gallaitstraat 86) voor een info avond over de renovatie van uw gebouw!

U bent eigenaar van een of meerdere woningen in de perimeter van het duurzaam wijkcontract Stephenson 2019-2023? Het is mogelijk dat uw goed, zoals dat van vele eigenaars, dient te worden gerenoveerd of geregulariseerd omwille van een stedenbouwkundige inbreuk.

In dat geval kan het project R+ u helpen! Dit is een bijzonder dispositief dat bestemd is om de renovatie van woningen binnen het lopend wijkcontract te begeleiden. Dit project is voorbehouden voor woningen die na de werken te huur worden gesteld via het “agence schaerbeekoise immobilière sociale (ASIS)” [sociaal verhuurkantoor].

Dankzij het project R+ kunt u genieten van:
• het maximum van de gewestelijke premies,
• een uitzonderlijke subsidie van 35 000 € maximum per gerenoveerde woningen,
• een voorfinanciering van de werken.

Dit dispositief zal u toelaten om uw woningen verhuurt via ASIS te renoveren en te kunnen genieten van:
• het ontwerp, het technisch en financieel beheer van alle werken,
• de regularisatie van de stedenbouwkundige,
• het efficiënt huurbeheer van de gerenoveerde woning,
• de garantie om elke maand uw huurgeld te ontvangen,
• het onderhoud van uw eigendom.

Dit project wordt gevoerd in partnerschap met ASIS, een sociaal verhuurkantoor, en RenovaS, met de steun van de Gemeente Schaarbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U bent geïnteresseerd?
2021 is nog niet te laat om te genieten van de financiering door het project R+!
Om meer te weten te komen over het project R+ en de andere hulpmiddelen voor renovatie,
nodigen wij u uit op de informatiezittingen:
-  op donderdag 30 september om 20:00 in de GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86 te Schaarbeek,
-  op dinsdag 5 oktober om 13:00 in de GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86 te Schaarbeek.

Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kom talrijk!
Aarzel niet om contact op te nemen met Stéphanie Hermesse - Tel: 02 215 85 16 - shermesse@renovas.be