Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche News fleche Het project pool stephenson onder openbaar onderzoek
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Het project pool stephenson onder openbaar onderzoek

Het project pool stephenson onder openbaar onderzoek van 8 mei tot 6 juni.

Het project pool stephenson onder openbaar onderzoek

Het RenovaS team wil u graag informeren:

 • Woensdag 8, 15, 22 en 29 in het toekomstig park (15:00 - 18:00)
 • In de Stephensonantenne op afspraak.

Het projectprogramma van Pool Stephenson:

 • Een nieuw park
 • Het heringerichte Stephensonplein
 • Een nieuw kinderdagverblijf
 • Een nieuw gebouw voor de Queensbury
 • Gerenoveerde lokalen voor de asbl Lire & Ecrire en CréACtions
 • Een gemeenschappelijke ruimte

info: tdelevingne@renovas.be | 02 227 62 11

Openbare onderzoeksprocedure:

1. De Gemeente Schaarbeek dient een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in bij het Brussels Gewest.

2. De gemeenten (Schaarbeek en Brussel) plaatst rode affiches om bewoners te informeren.

3. Bewoners hebben 30 dagen om hun opmerkingen bij de gemeente Brussel te kennen te geven.

4. De overlegcommissie bespreekt de ontvangen opmerkingen en dient een advies in over het project.

5. Het gewest treft een beslissing: gunstig, gunstig met voorwaarde/n of ongunstig.

Om de documenten te raadplegen

Ter plaaste (Hallenstraat 4, 1000 Brussel):

 • maandag - woensdag: 8:30 - 16:00
 • donderdag: 8:30 - 18:00
 • vrijdag: 8:30 - 13:00
  op afspraak (02 279 22 11): donderdag: 16:00 - 20:00

Technische uitleg: Technische uitleg wordt enkel op afspraak gegeven (02 279 22 11)

Online:https://openpermits.brussels/nl

Uw mening geven en Aanmelden voor de overlegcommisie

schriftelijk: Departement Stadsontwikkeling - Secretariaat van de Overlegcommisie, Hallenstraat, Brussel 1000

per email:urb.overlegcommissie@brucity.be

online fomulier:https://www.brussel.be/dossiers-onderworpen-aan-openbaar-onderzoek-openbare-raadpleging

mondeling:bij de daartoe aangewezen beamte, op afspraak (02 279 22 11)