Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche Ik doe mee fleche Ik doe mee
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Ik doe mee

Algemene Vergadering

Tijdens een duurzaam wijkcontract worden de burgers geraadpleegd en aangemoedigd om actief deel te nemen aan het programma.
Minstens één keer per jaar brengt de algemene vergadering van de wijk alle wijkbewoners samen om de voortgang van de projecten te beoordelen en om uw mening te verzamelen. Deze bijeenkomsten vinden plaats tegen het einde van het jaar. Hou je mailbox in de gaten voor de volgende uitnodiging.

Wijkcommissie

Tijdens een duurzaam wijkcontract worden de burgers geraadpleegd en aangemoedigd om actief deel te nemen aan het programma.
Als wijkbewoner, kunt u deelnemen aan de uitwerking en de uitvoering van het programma tijdens de wijkcommissie - WCO die bestaat uit onder andere, 8 bewoners die de bewoners van de perimeter vertegenwoordigen en die door de algemene vergadering worden aangeduid op basis van vrijwillige kandidaturen.
De WCO geeft een advies over het programma en volgt daarna de verwezenlijking op van alle projecten.
Zij wordt minstens 2 maal per jaar samengeroepen in de loop van deze 5 jaar en bestaat uit verschillende actoren

Burgerpanel

Het DWC Stephenson-programma roept op tot de oprichting van een burgerpanel om de representativiteit van het CoQ te vergroten.
200 mensen uit de wijk zijn geloot voor de panel. Daarvan is er een pool van 25 personen geselectioneerd die de wijk vertegenwoordigt op criteria van gender, leeftijd en socioeconomisch niveau. De panel geeft eerst zijn mening over budget en zal darnaa werken aan de co creatie van het toekomstig park.

Contact
DWC Stephenson - RenovaS
Emilie Thabard
Vanderlindenstraat 151-153 - 1030 Schaarbeek
T. + 32 (0)2 227 62 10 - ethabard@renovas.be