Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Programma

Een participatief proces

Het programma van het Duurzaam wijkcontract Stephenson is het gevolg van een eerste diagnose fase en werd ondersteund door een participatief proces met de bewoners, actieve verenigingen van de wijk, en de scholen, enz.

De groene ruimten en de ademhaling

Er werd vastgesteld dat de perimeter van het duurzaam wijkcontract kan worden bestempeld als een erg dichte residentiële zone met weinig ontspannings- of groene ruimten. De aanwezigheid van een immense groene zone langs de spoorweg heeft groot potentieel maar is heden volledig onbereikbaar.
Door deze zone in te richten en open te stellen als openluchtpark, wenst het programma zich te focussen op de groene ruimten en de opening van ruimte voor de wijk.

Een sterk socio-economisch luik

Een ander belangrijk deel van het programma betreft de socio-economische projecten. Het duurzaam wijkcontract Stephenson investeert in de versterking van het sociaal net, door te werken met de jeugd, door de programma’s voor socio-professionele inschakeling, enz. .

Duurzaamheid van de operaties

Meer in het algemeen zullen alle acties rekening houden met de toegankelijkheid voor PBM (personen met beperkte mobiliteit), zowel voor de bouwoperaties (woningen, uitrustingen, enz.) als voor de inrichtingen (straten, enz.); het is één van de voorwaarden voor het welslagen van het project.