Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Prinses Elisabeth 2005-2008 fleche Perimeter fleche Perimeter
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Prinses Elisabeth

Perimeter

Vastgelegd in functie van bepaalde criteria verbonden met de staat van de huisvesting, de openbare ruimte en de sociale indicatoren zoals het werkloosheidspercentage, de bevolkingsdichtheid, strekt de perimeter van het wijkcontract Prinses Elisabeth zich uit ten noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is noord-zuid begrensd door de Monplaisir- en Giraudlaan, oost-west: de Zénobe Grammestraat en de Lambermontlaan.