Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Prinses Elisabeth 2005-2008 fleche Ik doe mee fleche Werkgroepen
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Prinses Elisabeth

Werkgroepen

Werkgroepen

Werkgroepen openbare ruimte

In 2005, coördineerde het team van het wijkcontract Prinses Elisabeth werkgroepen rond bepaalde operaties op de openbare ruimte [lien] om de diagnose van het programma te voeden en te verfijnen.
Het doel was om opmerkingen, meningen, voorstellen van de bewoners en gebruikers betreffende de inrichtingen voorzien in het programma te verzamelen volgens hun gebruik, beheer en onderhoud.

Men ziet de openbare ruimte immers anders als men 4, 15, 40 of 85 jaar is, als men bewoner, handelaar, arbeider, gemeentebediende, mama met kinderwagen, oudere met stok .. is, ’s nachts, overdag, in de week, in het weekend …Het ging er om opmerkingen, meningen, voorstellen van bewoners en gebruikers aangaande de inrichtingen voorzien in het programma betreffende hun gebruik, beheer en onderhoud, te verzamelen.

Gelijktijdig worden informatiestands gehouden op de openbare ruimte, vooral tijdens de openbare onderzoeken of in het kader van de inrichting van de openbare ruimte, om de bewoners en gebruikers in de loop van de vier jaar van het wijkcontract te informeren en hun opmerkingen te verzamelen.

Werkgroep netheid
De werkgroep openbare netheid werd opgericht op aanvraag van een groep bewoners en kwam samen met het oog op de verbetering van de netheid in de wijk.
Aan de hand van een diagnose die in groep werd uitgewerkt en ondersteund door de ploeg van RenovaS asbl en de gemeentelijke dienst onderhoud openbare ruimten, zocht de groep naar oplossingen voor de diverse thematieken.

Een logo voor de wijk
Modules in de klassen van het lager onderwijs.
Elk kind tekent een logo dat de wijk voorstelt.
Het logo dat wordt gekozen door een jury van beroepsmensen en bewoners wordt het herkenningsteken van het wijkcontract. Dit project laat toe om:

 • aan de kinderen en leerkrachten een voorstelling te geven van het culturele en historisch erfgoed van de wijk,
 • de kinderen en leerkrachten te laten deelnemen aan het wijkcontract,
 • het erfgoed te gebruiken als bron voor artistieke creaties,
 • de ouders, via de kinderen, te informeren over de operaties van het wijkcontract.

Contact :
RenovaS asbl
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail espace public 01
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail espace public 02
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail espace logo 01
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail espace logo 02
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail propreté 01
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail propreté 02
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail propreté 03
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail propreté 04
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail propreté 05
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail propreté 06
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail espace public 03
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail espace public 04
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail énergie 01
 • CQ Princesse Elisabeth - Groupe de travail énergie 02
 • WC Prinses Elisabeth - Logo