Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Socio-economische
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Socio-economische

Socio-economische, milieu en culturele acties voor het versterken van de gezelligheid : buitenschoolse ondersteuning, een participatiedynamiek, energiebesparingen, meer openbare netheid en het creëren van tewerkstelling.... Alle acties worden gevoerd in partnerschap met het verenigingsleven en de plaatselijke scholen en bewoners.