Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Perimeter
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Perimeter

De oorspronkelijk bepaalde perimeter werd uitgebreid. Hij omvat nu een deel van de Koninklijke Sint-Mariastraat en het Colignonplein. De nieuwe perimeter strekt zich ook uit om een deel van de Louis Bertrandlaan te omvatten.

DE DEFINITIEVE PERIMETER

Deze perimeter laat toe om toekomstige projecten te integreren en er synergiën mee te vormen. Daarenboven zal het aan de eigenaars-bewoners van de uitgebreide perimeter de mogelijkheid bieden om te kunnen genieten van de renovatiepremies en de premies voor de verfraaiing van de gevels, die vermeerderd worden in het kader van het wijkcontract. De keuze van de perimeter kwam er na een diagnose die drie sterke punten in het licht stelde:

De Poggewijk is een wijk in omwenteling. De voorgestelde perimeter bevindt zich op de rand van de oude wijkcontracten Koningin-Vooruitgang, Navez-Portaels en Lehon-Kessels. Daarenboven heeft deze wijk reeds het voorwerp uitgemaakt van een stadvernieuwing via het wijkcontract Jerusalem.

• Talrijke projecten werden gerealiseerd in het kader van het wijkcontract Jerusalem, andere omvangrijke projecten zullen een belangrijke invloed hebben op de wijk. Dit is hoofdzakelijk het geval van de toekomstige inrichting van de metroop het Colignonplein, het project voor de herbestemming van de oude MIVB remise, de herwaardering van het Neptunium en de inrichting van de Louis Bertrandlaan.

•De uitbreiding van de perimeter van het wijkcontract laat toe om het toekomstig metroplein te verbinden met het voornaamste park van Schaarbeek door een aansluiting te creëren die de actieve mobiliteit van plein tot plein bevordert.