Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Openbare ruimte fleche OPENBAAR ONDERZOEK
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

OPENBAAR ONDERZOEK

PROCEDURE COVID19 – september 2020

INFRASTRUCTUUR, HUISVESTING EN PUBLIEKE RUIMTE
Voorafgaand aan de lancering van werken die voorzien zijn in het kader van het duurzaam wijkcontract Pogge, zal om de burgers te raadplegen een openbaar onderzoek uitgevoerd worden. Dit maakt het mogelijk om opmerkingen en/of eventuele klachten die betrekking hebben op de vergunningsaanvraag over te maken aan de stedenbouwkundige dienst van de gemeente Schaarbeek.

Op de interactieve kaart van de gemeente Schaarbeek vind je een overzicht van alle openbare onderzoeken. Ontdek dan hieronder: hoe je toegang kan krijgen tot alle documenten, hoe je kan reageren op het project, ….

HOE VERLOOPT EEN OPENBAAR ONDERZOEK?
> De Gemeente Schaerbeek dient een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning bij het Brussels Gewest.
> De gemeente plaatst rode affiches om bewoners te informeren
> Bewoners hebben 15 - 30 dagen (afhankelijk van het project) om hun opmerkingen in te dienen bij de gemeente.
> De overlegcommissie bespreekt de ontvangen opmerkingen.
> Het Gewest neemt een beslissing: gunstig, gunstig met voorwaarde/n of ongunstig.

HOE DE DOCUMENTEN RAADPLEGEN?

 • Online
  Het consulteren van de openbare onderzoeken gebeurt bij voorkeur online openpermits
 • Ter plaatse
  Consultatie ter plaatse is mogelijk maar enkel op afspraak via het nr. 02/244.72.08. Een afspraak kan gemaakt worden van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12u. Hetzelfde geldt voor de technische toelichtingen, een afspraak kan gemaakt worden op maandagochtend tussen 9 en 12u.

Gemeentehuis, Colignonplein (in de wachtkamer van het kabinet van M. Nimal, op het gelijkvloers).

Max. 2 personnes
Social distancing
Masker en handschoenen dragen

HOE OP HET PROJECT REAGEREN?

 • Schriftelijk
  Gericht aan het College van de Burgemeester en Schepenen,
  > e-mail mpp@schaerbeek.be
  > post : Gemeentehuis (Bureau 2.08), Departement Stedenbouw-Milieu, Colignongplein – 1030 Schaarbeek
 • Mondeling
  Een afspraak kan gemaakt worden van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12u via het nr. 02/244.72.08. De dienst bezorgt dat gratis een kopie van de opmerkingen aan de aangever.

Gemeentehuis, Colignonplein (in de wachtkamer van het kabinet van M. Nimal, op het gelijkvloers).

Max. 2 personnes
Social distancing
Masker en handschoenen dragen

HOE GEHOORD WORDEN DOOR DE OVERLEGCOMMISSIE?
De wens om deel te nemen aan de overlegcommissie moet minstens 48 u op voorhand worden doorgegeven via e-mail urbanisme@schaerbeek.be

Social distancing
Masker en handschoenen dragen

* Bij het niet naleven van de maatregelen kan de toegang tot het gemeentehuis, en de deelname aan de vergadering van de Overlegcommissie geweigerd worden!

NOG VRAGEN ?

E-mail hbelabes@renovas.be
Tel. +32 (0)2 246 91 68
Adres Antenne van het Duurzaam wijkcontract Pogge, Goossensstraat 5, 1030 Schaarbeek