Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Openbare ruimte fleche Jerusalemstraat
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Jerusalemstraat

Jerusalemstraat

Vaststellingen

Het tracé dat de loop van de Maalbeek volgt.
Het deel tussen de Haachtsesteenweg en het Houffalizeplein wordt gekenmerkt door eerder smalle voetpaden.
Het deel van het Houffalizeplein verbindt met de Louis Bertrandlaan (en daarna met het Josaphatpark) is veel breder en wordt gekenmerkt door verschillende berijdbare ingangen langs de onpare kant, en een groot voetpad langs de pare kant langsheen de gevel van de supermarkt Carrefour.
De kwaliteit van dit voetpad is heden eerder pover, in stukken verdeel door de toegangen tot een benzinestation, de parking Carrefour en samengedrukt door geparkeerde auto’s. De wegenis omvat reeds een Cambiostation dat moet vergroot worden, maar mist fietsstallingen.

Doelstellingen

  • Versterking van de groene as voor de verbinding met het Josaphatpark
  • Versterking van de sport as Josaphat – Neptunium
  • Verbetering van het voetgangersverkeer

Deel Josaphat / Houffalize

  • Creatie van een voorplein en beplanting van het westelijk voetpad van de straat.
    De beplantingen zullen op de zones met parkeerverbod geplaatst worden, tussen de garagepoorten
  • Versterking van de groene as voor de verbinding met het Josaphatpark
  • Versterking van de sport as Josaphat, Neptunium door het plaatsen van toestellen voor fitness in de stad

Deel Neptunium / Eenens

  • Herstel en vergroting van de voetpaden. }