Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Openbare ruimte fleche Houffalizeplein
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Houffalizeplein

Houffalizeplein

Réaménagement de la place Houffalize

Vaststellingen

Het Houffalizeplein werd volledig heringericht in het kader van het duurzaam wijkcontract Jerusalem. Het is de openbare ruimte met de grootste oppervlakte in de wijk, in de nabijheid van het Josaphatpark. De omvang van het verkeer langs de Jerusalemstraat neigt naar een verdeling van het geheel van de gecreëerde ruimte in twee onderscheiden delen.

Het eerste deel van het plein, in het verlengde van de Voglerstraat, op de kruising met de Joseph Brandstraat, meer beplant en voorzien van banken, biedt interessante onthaalmogelijkheden. Het tweede deel dat aanleunt tegen het zwembad Neptunium, biedt een oriëntatie naar het westen die gunstig is voor de bezetting van de ruimte vanaf het midden van de namiddag. Paradoxaal genoeg heeft dit deel van het Houffalizeplein heden te lijden onder een gebrek aan activering. De sterke mineralisatie van de ruimte en het gebrek aan spelinfrastructuur worden door de bewoners aangehaald als de inzetten die moeten behandeld worden om de gezelligheid en de toe-eigening van de ruimte te stimuleren.

Doelstellingen

  • De ontmoeting en de gezelligheid in de wijk bevorderen, en in het bijzonder op het Houffalizeplein.
  • De veiligheid van de gebruikers van het plein verzekeren en vooral die van de kinderen tegenover de wegenis.
  • Het zicht op het Neptunium vrijmaken.
  • Een ludieke benadering van het water op het Houffalizeplein uitwerken.