Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Openbare ruimte fleche Hollestraat
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Hollestraat

Hollestraat

Deze operatie combineert herkwalificering van de openbare ruimte en opleiding omdat zij toelaat om jonge Schaarbeekse werkzoekenden een opleiding te bezorgen via de Jeunes Schaerbeekois au Travail - JST asbl voor beroepen die nuttig zijn voor de inrichting van de openbare ruimte.

Vaststellingen

De Hollestraat is één van de historische straten van de wijk. Er wordt veel bilateraal bovengronds geparkeerd in deze erg smalle straat.
De voetpaden van deze straat zijn smal maar ook erg beschadigd. De Hollestraat werd niet gerenoveerd in het kader van het voorgaand wijkcontract Jerusalem (2003-2006).
De Hollestraat verbindt de Louis Bertrandlaan met het Poggeplein. Zij wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een cultureel belangrijke plaats, het theater Scarabeus.

Doelstellingen

  • Renovatie van een straat die "vergeten" werd in het vorig wijkcontract Jerusalem.
  • De verbinding tussen het Poggeplein en de Louis Bertrandlaan verbeteren
  • Jonge laag geschoolde werkzoekenden opleiden om zo hun kansen voor professionele inschakeling te verhogen
  • Gerichte verbredingen van het voetpad verzekeren die meer ademruimte zullen geven aan de voetgangers, en het installeren van enkele fietsstallingen zullen toelaten