Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Openbare ruimte fleche Fietsstallingen
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Fietsstallingen

Fietsstallingen

Plaatsen van boxen, afdaken en bogen voor de korte haltes in de openbare ruimte.
4 Fietsstallingen inrichten in de leegstaande benedenverdiepingen die kunnen verhuurd worden op maand- of jaarbasis. Deze oplossing zal worden voorgesteld door RenovaS in het kader van de verbouwing van de onbezette benedenverdiepingen.

Vaststellingen

Moeilijkheden met het parkeren van fietsen
Op huiselijk niveau en in een dichte wijk zoals deze van de perimeter van het wijkcontract, is het niet altijd mogelijk om zijn fiets te stallen in zijn eigen woning. Daarenboven beschikt de openbare ruimte over weinig plaatsen waar dispositieven voor het beschermd en beveiligd stallen van fietsen kunnen geïnstalleerd worden.

Talrijke verlaten benedenverdiepingen
In de wijk staan talrijke benedenverdiepingen leeg, meer bepaald in de Generaal Eenensstraat, wat schadelijk is voor het imago van de wijk.

Doelstellingen

  • Buurtfietsstallingen installeren die zichtbaar, toegankelijk en beveiligd zijn.
  • De duurzame mobiliteit versterken, de fiets aantrekkelijker maken door een beveiligde stalling te voorzien.
  • De fiets als dagelijks vervoersmiddel aanmoedigen.