Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Openbare ruimte fleche Artistieke interventies Haachtsesteenweg
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Artistieke interventies Haachtsesteenweg

Artistieke interventies Haachtsesteenweg

Het project zal het voorwerp uitmaken van een aanvraag voor artistieke projecten. De projectdragers zullen volgende opdrachten krijgen:
- het ontwerp van de artistieke interventies verzekeren;
- een procedure opzetten om de verschillende publieken van de wijk in te schakelen, meer bepaald de leerlingen van de scholen, bij het ontwerp van de artistieke interventies;
- het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning samenstellen;
- artistieke interventies uitvoeren en daarbij, desgevallend, de knowhow en de plaatselijke opleidingsrichtingen herwaarderen.

Het project heeft betrekking op:
- de creatie van een nieuw raakvlak tussen de binnenplaatsen en de straat, ontworpen door een artiestencollectief op basis van een participatief proces met de leerlingen van de scholen en de wijkbewoners.
- de beplanting van de raakvlakken tussen de scholen en de openbare ruimten (vb. planten van bomen op de binnenplaatsen van de scholen…).
- de behandeling van de blinde muren van de tramremise en de blinde puntgevel op het Poggeplein (vb. groene muur, muurschildering, lichtwerk ...).

Vaststellingen

De Haachtsesteenweg, meer bepaald het stuk van de Sint-Servaaskerk tot het Poggeplein, vertoont een lange blinde muur over de gevel van de oude tramremise en de achterkanten van de scholen - Athénée Royal Verwée, (Griottes en Pogge). Deze verlaten koeren achteraan trekken sluikstorters aan en besmetten het imago van de wijk.
De achterplaats van de "Griottes" school is afgesloten door een beschadigde muur die visueel contact met de openbare ruimte belet. Deze achterplaats zou nochtans kunnen interageren met de Haachtsesteenweg en hem activeren door een kijk te geven op de openbare ruimte.
Ook de koer van het Athénée Verwée die uitgeeft op het Poggeplein, steekt zich weg achter de metalen omheining en trekt zo sluikstorters aan. Maar deze koer die in verbinding staat met de refter van de school, zou tegelijk een meer pertinente ruimte kunnen zijn voor de school door visueel open te staan naar het Poggeplein toe.
Op deze koer ziet men ook een grote blinde puntgevel die een herkenningsteken is dat men kan zien vanaf het Poggeplein en van één kant van de oversteekplaats van de Haachtsesteenweg.

Doelstellingen

  • De scholen visueel openstellen naar de openbare ruimte.
  • De blinde muren langs de Haachtsesteenweg verfraaien en gezelliger maken.
  • De blinde muren gebruiken als creatief canvas.
  • Het gevoel van toebehoren en respect voor de openbare ruimten bevorderen.
  • Een visueel verwelkomend tracé voor het transitpubliek zoals de tramgebruikers, de automobilisten, creëren.
  • De opleidingsrichtingen voor socio-professionele inschakeling herwaarderen.