Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Openbare ruimte fleche Alfred Verwéestraat
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Alfred Verwéestraat

Alfred Verwéestraat

Vaststellingen

Belangrijke straat daar zij het Poggeplein verbindt met het Colignonplein
Het voetpad is te klein, vooral voor het opvangen van de vloed voetgangers bij het begin en het einde van de school.
Men merkt in deze straat veel dubbelparkeren "minuut afzetten" voor de school. Dit fenomeen veroorzaakt verkeersonveiligheid.
Er wordt ook rekening gehouden met een vraag van de school voor inrichtingen en fietsstallingen.
De Alfred Verwéestraat zou ook een straat kunnen worden die in de toekomst, met de komst van de metro op het Colignonplein, voorrang geeft aan zachte mobiliteit.

Doelstellingen

  • Bevoorrechte verbinding creëren voor actieve mobiliteit van plein naar plein (Pogge-Colignon)
  • De mogelijkheid bieden voor de openbare ruimte om haar gebruikers gul te onthalen.
  • Van de openbare ruimte een ontmoetingsplaats maken op het moment van het uitgaan van de scholen, door aan de bewoners de mogelijkheid te geven om zich te installeren op het voorplein van de school.
  • De toegang tot de school beveiligen voor de leerlingen en zo hun autonomie vergemakkelijken.
  • Jonge laag geschoolde werkzoekenden opleiden om zo hun kansen voor professionele inschakeling te verhogen.