Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche News fleche Fietsherstelatelier
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Fietsherstelatelier

In het kader van slotevenement van het duurzaam wijkcontract Pogge, organiseert het gemeentebestuur van Schaarbeek samen met Renovas een fietsherstelatelier op woensddag 15 september om 14:00.

Fietsherstelatelier

Onder begeleiding van een professionele mecanicien van Cyclo en met aangepast didactisch materiaal kunnen de deelnemers zelf de herstellingen aan hun fiets uitvoeren. Dit atelier beperkt zicht tot eenvoudige reparaties (lekke banden, remmen bijstellen, enz.).

  • Toegankelijk voor iedereen.
  • Geen reservatie nodig.
  • Indien er onderdelen nodig zijn voor de reparatie zullen deze rechtstreeks aan de begunstigden worden gefactureerd.

WAAR
Ernest Discaillestraat 19

WANNEER
Woensdag 15 september van 14:00 tot 18:00

CONTACT
mderijcke@renovas.be – 02 246 91 65