Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Ik doe mee fleche Wijkcommissie
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Wijkcommissie

Wijkcommissie

Tijdens een duurzaam wijkcontract worden de burgers geraadpleegd en aangemoedigd om actief deel te nemen aan het programma.

Als wijkbewoner, kunt u deelnemen aan de uitwerking en de uitvoering van het programma tijdens de wijkcommissie - WCO die bestaat uit onder andere, 8 bewoners die de bewoners van de perimeter vertegenwoordigen en die door de algemene vergadering worden aangeduid op basis van vrijwillige kandidaturen.
De WCO geeft een advies over het programma en volgt daarna de verwezenlijking op van alle projecten.
Zij wordt minstens 2 maal per jaar samengeroepen in de loop van deze 5 jaar en bestaat uit verschillende actoren.