Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Ik doe mee fleche De openbare onderzoeken
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

De openbare onderzoeken

De openbare onderzoeken

Vóór de aanvang van de bouwwerken kunnen de bewoners via een openbaar onderzoek hun opmerkingen kenbaar maken aan de dienst stedenbouw van de gemeente Schaarbeek. op deinteractieve kaart van de gemeente Schaerbeek kan een overzicht worden geraadpleegd van alle beschikbare openbare onderzoeken.

Hoe toegang krijgen tot de documenten, hoe reageren … ?

HOE VERLOOPT EEN OPENBAAR ONDERZOEK?
1. De Gemeente Schaerbeek dient een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning bij het Brussels Gewest.

2. De gemeente plaatst rode affiches om bewoners te informeren

3. Bewoners hebben 15 - 30 dagen (afhankelijk van het project) om hun opmerkingen in te dienen bij de gemeente.

4. De overlegcommissie bespreekt de ontvangen opmerkingen.

5. Het Gewest neemt een beslissing: gunstig, gunstig met voorwaarde/n of ongunstig.

HOE DE DOCUMENTEN RAADPLEGEN ?
Online
Het consulteren van de openbare onderzoeken gebeurt bij voorkeur online openpermits

Ter plaatse
Consultatie ter plaatse is mogelijk maar enkel op afspraak via het nr. 02/244.72.08. Een afspraak kan gemaakt worden van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12u.

Hetzelfde geldt voor de technische toelichtingen, een afspraak kan gemaakt worden op maandagochtend tussen 9 en 12u.

Gemeentehuis, Colignonplein (in de wachtkamer van het kabinet van M. Nimal, op het gelijkvloers).

COVID 19

  • Max. 2 personen
  • Social distancing 1,5 m.
  • Masker en handschoenen dragen

HOE OP HET PROJECT REAGEREN?
Schriftelijk
Gericht aan het College van de Burgemeester en Schepenen, Automatic word wrap
> e-mail mpp@schaerbeek.be
> post : Gemeentehuis (Bureau 2.08), Departement Stedenbouw-Milieu, Colignongplein – 1030 Schaarbeek

Mondeling
Een afspraak kan gemaakt worden van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12u via het nr. 02/244.72.08. De dienst bezorgt dat gratis een kopie van de opmerkingen aan de aangever.
Gemeentehuis, Colignonplein (in de wachtkamer van het kabinet van M. Nimal, op het gelijkvloers).

COVID 19

  • Max. 2 personen
  • Social distancing 1,5 m.
  • Masker en handschoenen dragen

HOE GEHOORD WORDEN DOOR DE OVERLEGCOMMISSIE?
De wens om deel te nemen aan de overlegcommissie moet minstens 48 u op voorhand worden doorgegeven via e-mail stedenbouw@schaarbeek.be

COVID 19

  • Social distancing 1,5 m.
  • Masker en handschoenen dragen

* Bij het niet naleven van de maatregelen kan de toegang tot het gemeentehuis, en de deelname aan de vergadering van de Overlegcommissie geweigerd worden!