Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche MIVB tramstelplaats
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

MIVB tramstelplaats

MIVB tramstelplaats

PROGRAMMA
Evalueren van de mogelijkheden voor de heropwaardering van de site van de MIVB en de aanwezige gebouwen.

PLANNING
Studie in uitvoeringsfase

VASTSTELLINGEN
De site van de stelplaats van de MIVB in Schaarbeek is een opmerkelijk erfgoed in het hart van de wijk. Haar grote binnenplaats zou een ademruimte kunnen creëren in deze dichte wijk. Deze site bestaat uit een geheel van gebouwen dat werd opgetrokken tussen 1874 en 1900. Het omvat twee hoofdgebouwen: de “Écuries Van De Tram” en de tramstelplaats. De site wordt vandaag onvoldoende benut. De beneden-verdieping van de “Écuries” herbergt momenteel een bio-markt.

De site maakt het voorwerp uit van een project voor het vestigen van de activiteiten van het OCMW van Schaarbeek (onder voorbehoud). Gezien de schaal van de her-bestemming, moet zijn integratie in het patrimoniaal geheel en de dynamieken van de wijk (eerder zwak in de gewone voorstellen) grondig onderzocht worden. De architectuur van de “Écuries” en het gebinte van de tramremise hebben een hoge patrimoniale waarde en het lijkt belangrijk om deze te bewaren en in te voegen in een toekomstig project.

LIGGING
Adres: Haachtsesteenweg 327, Rubensstraat 95
Kadaster: 194H10

JURIDISCHE SITUATIE
GBP: Gebied van collectief belang of openbare dienst gebied van cultureel, historisch, esthetisch belang of voor stadsverfraaiing,
Erfgoed: geïnventariseerd goed
Eigenaar: privé (MIVB)