Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Espace Vogler
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Espace Vogler

Espace Vogler

Lokalisatie
Voglerruimte
38 Voglerstraat, 1030 Schaarbeek

Vaststellingen

Er zijn veel verenigingen aanwezig in de perimeter van het duurzaam wijkcontract Pogge. Nochtans zijn zij vaak weinig gekend door de bewoners en sommige publieken zijn er niet in vertegenwoordigd. Verschillende openbare structuren delen het grondgebied, waaronder de Voglerruimte die in de Voglerstraat, tussen het Houffalizepleiin en het Poggeplein, is gevestigd.

De Voglerruimte
Dit dispositief groepeerde, in het kader van het wijkcontract Jerusalem (2003-2006), verschillende verenigingen die, bij de creatie van de Vogler, tegemoet kwamen aan de behoeften van de wijk, namelijk FVT, de opvang van vrouwen van diverse origine, ontmoetingsruimten, psychologische opvolging van jonge tieners, de wetenschappelijke ontdekking voor kinderen en tiener, schoolsteun en creatieve workshops voor 6-18 jarigen, een opvang voor de allerkleinsten die samenwerkt met de vrouwen groepen in opleiding en meer recent, Arabisch voor kinderen en een dispositief ter preventie van radicalisering.

Een plaats die niet genoeg gekend en geïdentificeerd is
Deze belangrijke pool is niet voldoende gekend of als bereikbaar beschouwd door de wijkbewoners. Zij is weinig zichtbaar vanaf de openbare ruimte, en dus is er ook geen pertinente visuele identificatie.
Binnen wordt toegang en de communicatie niet vergemakkelijkt door het gebrek aan een onthaal, terwijl er tentoonstellingen en ontmoetingen worden voorgesteld die de sociale cohesie zouden kunnen versterken.
Er zouden meer evenementen en momenten die kunnen gedeeld worden tussen de wijkbewoners, moeten georganiseerd worden.
Tenslotte zou een keuken, conform met de normen van het FAVV, toelaten om kookworkshops te organiseren en eten te bereiden voor diverse evenementen.

Doelstellingen

  • De zichtbaarheid van de Voglerruimte in de wijk verbeteren en haar rol als ontmoetingsplaats versterken.
  • Naast de verenigingen die actief zijn in de Voglerruimte ook andere actoren uitnodigen om de polyvalente zaal te verbruiken en zo de sociale cohesie in de wijk verbeteren.
  • Vogler DWCPogge ©RenovaS absl
  • Vogler DWCPogge ©RenovaS absl