Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Contact - Wijkantenne
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Contact - Wijkantenne

Duurzaam wijkcontract Pogge 2017-2020
RenovaS asbl
Goossensstraat 5
B - 1030 Schaarbeek
T. +32 (0)2 246 91 65

Team

Hakim Belabes:projectleider - hbelabes@renovas.be
Merlijn De Rijcke:manager socioeconomischeprojecten - mderijcke@renovas.be
Rachida El Haddad:voormingswerkster - relhaddad@renovas.be