Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Contact – Wijkantenne
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Contact – Wijkantenne

Duurzaam wijkcontract Pogge - 2017-2020
RenovaS asbl
Goossensstraat 5
B- 1030 Schaarbeek
T. +32 (0)2 246 91 65

Team

Hakim Belabes: projectleider - hbelabes@renovas.be
Merlijn De Rijcke :manager socioeconomischeprojecten - mderijcke@renovas.be
Rachida El Haddad : voormingswerkster - relhaddad@renovas.be