Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Paviljoen 1997-2001 fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Paviljoen

Programma

Het definitief programma van het wijkcontract werd opgesteld volgens een diagnose en is gespreid over 3 assen:

2001 was het slotjaar van het wijkcontract Paviljoen wat de opdrachten van de ploeg van RenovaS verbonden met het wijkcontract betrof en de sociaaleconomische operaties werden afgesloten.

Meer dan dertig woningen werden gecreëerd of bewoonbaar gemaakt, het Paviljoenplein en het Stephensonplein werden heraangelegd, talrijke straten en voetpaden werden geprofileerd, een ondernemingscentrum, La lustrerie werd gecreëerd …..

Contact:
info(@)renovas.be
+32 (0)2 246 91 62

News