Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Paviljoen 1997-2001 fleche Perimeter fleche Perimeter
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Paviljoen

Perimeter

Vastgelegd in functie van bepaalde criteria verbonden met de staat van de huisvesting, de openbare ruimte en de sociale indicatoren zoals het werkloosheidspercentage, de bevolkingsdichtheid, strekt de perimeter van het wijkcontract paviljoen zich uit ten noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt begrensd door de Paviljoen-, Stephenson-, Navez-, Anethan-, Van Oost-, Gallait- en Koninginnestraat.

News