Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Socio-economische fleche Renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Renovatieadvies

Renovatieadvies

RenovaS asbl
De algemene opdrachten van de cel renovatieadvies van RenovaS asbl zijn:

 • de permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijk,
 • sensibiliseren voor energiebesparingen,
 • informatie verstrekken over de financiële hulpmiddelen om werken uit te voeren aan een verminderd tarief,
 • bestekken controleren,
 • de contacten met de dienst stedenbouw verbeteren,
 • advies verstrekken voor technische problemen …
 • Specifieke informatie wordt ook verstekt aan bewoners via een persoonlijk onderhoud of groepsanimaties rond volgende thema’s:
 • rechten en plichten van huurder/eigenaar
 • de gezondheid en veiligheid van woningen
 • de energiebesparingen.

Laat ons denken aan de energiebesparingen!
De ploeg organiseert energieuitdagingen voor groepen bewoners die dit wensen.
Groepsanimaties en individuele energieauditen om de aanvragers op persoonlijke wijze te adviseren en hen te oriënteren naar gedragsveranderingen, kleine werkjes of energiebesparende investeringen en dit in samenwerking met het Bricoteam van Eva vzw.
Hoewel de verhoogde premies verbonden met het wijkcontract nu afgelopen zijn, blijft de ploeg van het renovatieadvies altijd beschikbaar voor de hierboven vermelde opdrachten.

Om er meer over te weten, klik hier.

 • WC Navez-Portaels - Renovatieadvies n°2
 • WC Navez-Portaels - Renovatieadvies n°3
 • WC Navez-Portaels - Renovatieadvies n°4
 • WC Navez-Portaels - Renovatieadvies n°5
 • WC Navez-Portaels - Renovatieadvies n°6
 • WC Navez-Portaels - Renovatieadvies n°7
 • WC Navez-Portaels - Renovatieadvies n°9
 • WC - Renovatieadvies n°10