Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Socio-economische fleche Afspraak in de Berenkuil
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Afspraak in de Berenkuil

Afspraak in de Berenkuil

Afspraak in de Berenkuil
Hoe kan de stadshernieuwing meewerken aan het imago van een wijk!
RenovaS asbl met de actieve medewerking van de 165 partnerverenigingen van het platform van het wijkcontract en de architectenbureaus

De wijk die rond de Beenkuil ligt heeft in 2008 de uitdaging van de stadshernieuwing aangenomen.
Een ambitieus avontuur dat een menigte plaatselijke actoren op de been bracht – bewoners, beheerders, scholieren, handelaars, verenigingen, arbeiders, architecten, … - rond de wens om een ander gezicht te geven aan de wijk, multicultureel, openstaand naar de wereld en voor verandering.
Al zijn de werven in uitvoering, de sociale en economische acties en de acties voor de herwaardering van de wijk, van hun kant, lopen op hun eind. Talrijke pagina’s werden geschreven: 8 architecturale projecten, twee films, een Schaarbeekse taal, tegels en schotelantennes die kunstwerken worden, wijkuitdagingen, animaties in de scholen, talrijke uitwisselingen, en zoveel andere projecten …een mooie ervaring om te delen!
Ter gelegenheid van het afsluiten van het wijkcontract, in oktober 2012, werd de wijk uitgevoerd naar het CIVA - Centre international pour la ville et l’architecture - om er al deze projecten te ontsluieren in een originele tentoonstelling.
De menigte projecten en actoren die er vertegenwoordigd waren rond 5 grote assen die de rijkdom van de acties en de verbindingen die kunnen ontstaan over een beperkte periode illustreren: WONEN – SAMEN LEVEN – UITWISSELEN – VORMEN – BESTUREN.
De banden die werden gesmeed zullen blijven bestaan en voort hun vruchten geven na de vier jaar. De dynamiek stopt niet …Ook dat is een duurzaam wijkcontract!
Het is trouwens niet gedaan vermits het merendeel van de werven nog in uitvoering zijn: de kribbe, de voetgangersbrug, de talrijke woningen en lokalen voor verenigingen!

Contact: RenovaS asbl - info(@)renovas.be - +32 (0)2 246 91 62

 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours - HE Prigogine © RenovaS (...)
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours -Feza asbl © RenovaS asbl
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours - Ecole primaire du quartier © RenovaS (...)
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours - Ecole primaire du quartier © RenovaS (...)
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours - Ecole primaire du quartier © RenovaS (...)
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours © RenovaS asbl
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours -Rencontre chefs de projets © RenovaS (...)
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours © RenovaS asbl n°2
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours © RenovaS asbl n°3
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours - Ecole primaire du quartier © RenovaS (...)
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours - Ecole primaire du quartier © RenovaS (...)
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours © RenovaS asbl n°6
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours © RenovaS asbl n°5
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours © RenovaS asbl n°4
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours © RenovaS asbl n°3
 • CQ Navez-Portaels - RDV Cage-aux-Ours - Aksent vzw © RenovaS asbl (...)