Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Socio-economische
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Socio-economische

Socio-eonomische, milieu en culturele acties voor het versterken van de gezelligheid hetzij acties geleid in partnerschap met het verenigingsleven, het schoolmilieu en de bewoners.
De diagnose heeft de aanwezigheid van dynamische actoren die een belangrijk palet aan diensten en activiteiten in verschillende domeinen bieden, aangetoond.
Een platform werd opgericht dat de plaatselijke actoren groepeert om samen projecten op te bouwen die beantwoorden aan de behoeften aangeduid door de diagnose, en daarbij zo goed mogelijk gebruik maakt van de expertise en bekwaamheden van de verschillende actoren en er hun respectievelijke publieken en netwerken bij betrekt.
Deze dynamiek laat toe om een groot aantal samenwerkingen tussen de verenigingen op te zetten en projecten te laten ontluiken en/of versterken die in lijn liggen met de doelstellingen die werden bepaald door de diagnose en dit zonder enige specifieke financiering.