Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Programma fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Programma

Het definitief programma van het wijkcontract werd opgesteld na een diagnose en is verdeeld volgens 3 assen:

Ter herinnering, de operaties van de Gallaitruimte en de Prinses Elisabethlaan werden pas in 2011, tijdens de wijzigingen van het programma, opgestart! Teneinde een goed gebruik van de Gallaitruimte te verzekeren werd een beheersplan uitgewerkt met de verschillende gemeentediensten dien betrokken zijn bij zijn werking en onderhoud.
2012 is het slotjaar van het wijkcontract Navez-Portaels wat de opdrachten van de projectleider, de animatrice en de participatie betreft, maar het is ook het jaar waarin de meeste vastgoedoperaties worden opgestart.

Al zijn sommige werven in uitvoering, de sociale en economische acties en de acties voor de herwaardering van de wijk, van hun kant, zijn afgewerkt. Talrijke pagina’s werden geschreven: 8 architecturale projecten, de Berelkuil relooked, twee films, de creatie van een woordenboek van de Schaarbeekse taal, tegels en schotelantennes omgetoverd tot kunstwerken, wijkuitdagingen, animaties in de scholen, talrijke uitwisselingen, en zoveel andere projecten.

Zoals de Floris-, Vleugels- en Capronnierstraat de andere operaties op de openbare ruimte de werven klaars zijn :

  • een spectaculaire voetgangersburg op het Verboekhovenplein ook Berenkuil genoemd.
  • De woningen en de kribbe
  • Derenovatie van het Buurthuis in de Navezstraat [lien vers Maison de quartier].

De socio-economische operaties zijn afgesloten en de partnerverenigingen van het wijkcontract zetten hun respectievelijke projecten voort en blijven het netwerk dat werd opgezet door het verenigingeplatform van het wijkcontract uitbouwen.

De programmafolder, verdeeld in alle brievenbussen van de perimeter, herneemt de samenvatting van alle operaties.

Contact : info(@)renovas.be - +32 (0)2 246 91 62