Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Openbare ruimte fleche Vleugels- en Florisstraat
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Vleugels- en Florisstraat

Vleugels- en Florisstraat

Herstel van de voetpaden
Vorderingsstaat → uitgevoerd

  • CQ Navez-Portaels - Rue Floris
  • CQ Navez-Portaels - Rue des Ailes avant travaux
  • WC Navez-Portaals - Vleugels en Florisstraat - na werven 1
  • WC Navez-Portaals - Vleugels en Florisstraat - na werven 2