Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Ik doe mee fleche De verenigingsplatformen van het wijkcontract
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

De verenigingsplatformen van het wijkcontract

De verenigingsplatformen van het wijkcontract

In het wijkcontract Navez-Portaels, hebben zo’n 16 verenigingen zich gedurende 4 jaar gemobiliseerd via diverse acties voor sociale cohesie. Om een wijk graag te zien, er te leven, te werken, te wandelen, moet men er zich goed voelen!
In vier jaar tijd moeten deze partners zich soms kenbaar maken, vertrouwen winnen, echt een traag, progressief, subtiel monnikenwerk!
Teneinde de samenwerking en de promotie van projecten te vergemakkelijken, opdat sommige interveniënten elkaar ontdekken, om de meest uiteenlopende publieken te bereiken, heeft RenovaS maandelijkse gezellige platformen georganiseerd. Daarenboven konden verschillende verenigingen, om zichtbaarder te worden, tijdelijk het lokaal van RenovaS bezetten: permanenties, tentoonstellingen, vieruurtjes, workshops…
Hieruit ontstonden samenwerkingen tussen partners, tussen verenigingen en scholen, met de wijk …waarvan sommigen nog steeds voortduren.

  • WC Navez-Portaels - Werkgroep - Openbare ruimte © RenovaS asbl (...)
  • WC Navez-Portaels - Verenigingsplatformen © RenovaS asbl
  • WC Navez-Portaels - Verenigingsplatformen © RenovaS asbl n°2
  • WC Navez-Portaels - Verenigingsplatformen © RenovaS asbl n°3