Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Huisvesting en infrastructuren
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Huisvesting en infrastructuren

Het gaat er om de woningen die voornamelijk bestemd zijn voor lage en gemiddelde inkomens te verwezenlijken.
Daarnaast worden ook nieuwe buurtuitrustingen gecreëerd die onafhankelijk of gekoppeld aan woningen.

Het definitief programma van het wijkcontract Navez-Portaels voorziet:

  • de creatie van een kribbe met 42 bedden in de Gallaitstraat,
  • de renovatie van het buurthuis in de Navezstraat,
  • de bouw van een gemeentelijke sportzaal binnen de muren van het Institut technique Cardinal Mercier,
  • de bouw van meer dan twintig woningen. Het gaat er om woningen te creëren die met voorrang bestemd zijn voor lage en gemiddelde inkomens.

De programmafolder, verdeeld in alle bussen van de perimeter geeft een samenvatting van alle operaties.

Navezstraat 43

Navezstraat 43 Lees meer

Gallaitstraat 176

Gallaitstraat 176 Lees meer

Portaelsstraat 3, 5 en 7

Portaelsstraat 3, 5 en 7 Lees meer

Prinses Elisabeth 48

Prinses Elisabeth 48 Lees meer

Portaels 158

Portaels 158 Lees meer

Hoek Navez-Anethan

Hoek Navez-Anethan Lees meer

Anethan 6-8

Anethan 6-8 Lees meer