Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Lehon-Kessels 2006-2009 fleche Socio-economische fleche Renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Lehon-Kessels

Renovatieadvies

Renovatieadvies

RenovaS asbl

De algemene opdrachten van de cel renovatieadvies van RenovaS asbl zijn :

• de permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijk,
• sensibiliseren voor energiebesparingen,
• informeren over de financiële hulpmiddelen om werken uit te voeren aan verlaagde prijzen,
• bestekken bestuderen,
• relaties met de dienst stedenbouw vergemakkelijken,
• advies verstrekken voor technische problemen….

Specifieke informatie wordt ook verstrekt aan de bewoners via een persoonlijk gesprek of collectieve animaties rond volgende thema’s:

-  rechten en plichten van de huurder / eigenaar,
-  de gezondheid en de veiligheid van woningen ,
-  energiebesparingen.

Ook al zijn de verhoogde premies verbonden met het wijkcontract nu afgeschaft, toch blijft het team van het renovatieadvies altijd beschikbaar voor de hierboven
beschreven opdrachten.

  • WC - Renovatieadvies n°9
  • WC Lehon-Kessels - RenovaS asbl - Renovatieadvies 2