Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Lehon-Kessels 2006-2009 fleche Programma fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Lehon-Kessels

Programma

Het definitief programma van het wijkcontract werd opgesteld volgens een diagnose en is gespreid over 3 assen:
1) de vastgoedoperaties;
2) de openbare ruimte en de mobiliteit;
3) de socio-economische projecten

Ter herinnering, de operaties sportzaal Koninklijke Sint-Mariastraat en Koban in de Brichautstraat werden pas in 2007, na de programmawijzigingen, gelanceerd!
Om een goed gebruik van de Kesselsruimte te verzekeren werd een beheerplan uitgewerkt met de verschillende betrokken partners.
2009 was het slotjaar van het wijkcontract Lehon-Kessels voor de opdrachten van RenovaS verbonden met het wijkcontract, de permanentie ging dicht en de socio-economische operaties werden afgesloten.
Talrijke pagina’s werden geschreven: vijf architectuurprojecten, de Kesselsruimte hertekend en gesaneerd, een nieuw gecreëerde sportzaal en negen participatieve wijkfeesten met zowel de bewoners als de verschillende partnerverenigingen van het programma, staan in het geheugen gegrift
De programmafolder, verdeeld in alle brievenbussen van de perimeter herneemt de samenvatting van alle operaties.
Contact: info(@)renovas.be - +32 (0)2 246 91 62