Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Lehon-Kessels 2006-2009 fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Lehon-Kessels

Openbare ruimte

De operaties gevoerd op de openbare ruimte betreffen de verbetering van de gezelligheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimten – verlichtinge, herstel van de straten en voetpaden, met voorrang voor de zachte mobiliteit.
Het betreft ook de creatie van nieuwe groene ruimten en het versterken van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit - PBM.

Het wijkcontract Lehon-Kessels stelt onder meer voor:

- de renovering van een semi-openbare ruimte binnen het huizenblok, [lien]
- de herinrichting van bepaalde openbare wegen,
- de valorisatie van het imago van de wijk door projecten voor de identiteit van de wijk en socioprofessionele inschakeling.

Nieuwe verlichting

Nieuwe verlichting Lees meer

Lochtstraat 91

Lees meer

Josaphatstraat

Josaphatstraat Lees meer

Kesselsruimte

Kesselsruimte Lees meer

Vifquin, Robiano, Van Ooststraat

Vifquin, Robiano, Van Ooststraat Lees meer

Vifquin, Robiano, Van Oost, Bijenkorfstraat

Vifquin, Robiano, Van Oost, Bijenkorfstraat Lees meer

Marne-, Van Hoorde, Josaphat, Vandeweyer, Lefrancq, Poststraat

Marne-, Van Hoorde, Josaphat, Vandeweyer, Lefrancq, Poststraat Lees meer

Wijnheuvelen- Kessels - Fiersstraten

Wijnheuvelen- Kessels - Fiersstraten Lees meer