Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Lehon-Kessels 2006-2009 fleche Huisvesting en infrastructuren
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Lehon-Kessels

Huisvesting en infrastructuren

Het betreft het verwezenlijken van woningen die voornamelijk bestemd zijn voor lage en gemiddelde inkomens en die beantwoorden aan de criteria van de eco-constructie.
Daarnaast worden ook nieuwe buurtinfrastructuren die losstaan van of gekoppeld worden aan woningen, gecreëerd: zoals een nieuwe sportzaal voor de wijk en buiten wijkcontract klassenruimten tegen de sportzaal aanleunend, het vrouwenhuis op het gelijkvloers van de woningen, een koban - een buurt politiecommissariaat aan de voet van het woningengebouw ….

Josaphat 247-253

Josaphat 247-253 Lees meer

Poststraat 200

Poststraat 200 Lees meer

Brichautstraat 2

Brichautstraat 2 Lees meer

Koninklijke Sint-Mariastraat 92-94

Koninklijke Sint-Mariastraat 92-94 Lees meer