Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche Socio-economische fleche Femmes d’Action, Diversité d’Actions (FADA)
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Femmes d’Action, Diversité d’Actions (FADA)

Femmes d'Action, Diversité d'Actions (FADA)

Les Amis d’Aladdin asbl

De vrouwen betrekken bij het wijkleven om een sociale band te creëren, te beantwoorden aan hun behoeften, hun vaardigheden te herwaarderen. Een nieuwe ontmoetingsruimte ter bevordering van de participatie, autonomie, …

Les Amis d’Aladdin

Regelmatig:

 • een thematische animatie rond een ontbijt,
 • een debat over een film of een theaterstuk,
 • een informatiesessie op basis van de actualiteit,
 • een dag milieuontdekking.

En ook:

 • gesprekstafels om zijn Frans te verbeteren,
 • ouderschapssteun – ontmoetingen met ouders,
 • een regelmatige aanwezigheid en een samenwerking met "la friperie" (de uitdraagwinkel" van de "Poissonnerie", Vooruitgangstraat, 214.
 • Elke donderdag - 9:00 tot 12:00 : le Café des Voisins.

Info
Lodhi - Les Amis d’Aladdin asbl
Destouvellesstraat18 - 1030 Scha/aerbeek
0483 27 52 15 - 02 203 95 84 - lodhiafshan.aladdin@yahoo.com

DWC Koningin-Vooruitgang ©RenovaS absl (1.1 MB)
 • DWC Koningin-Vooruitgang ©Amis d'Aladdin absl
 • DWC Koningin-Vooruitgang ©Amis d'Aladdin absl
 • DWC Koningin-Vooruitgang ©Amis d'Aladdin absl
 • DWC Koningin-Vooruitgang ©ERU absl
 • DWC Koningin-Vooruitgang ©ERU absl
 • DWC Koningin-Vooruitgang ©ERU absl
 • DWC Koningin-Vooruitgang ©ERU absl