Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Openbare ruimte

De operaties gevoerd op de openbare ruimte hebben betrekking op de verbetering van de gezelligheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimten - verlichting, herstelling van de straten en voetpaden, met voorrang voor de zachte mobiliteit.

Het betreft ook het creëren van nieuwe groene ruimten en het versterken van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit - P.B.M.

Het duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang stelt onder meer, aangenamere en veiligere straten en tunnels voor, een zachte mobiliteit en meer netheid,…

  • DWC Koningin-Vooruitgang - Tunnel Thomas ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Koningin tunnel ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Paleizen tunnel ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Tunnel Pavilioen ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Tunnel Quatrecht ©RenovaS absl