Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Openbare ruimte

De operaties gevoerd op de openbare ruimte hebben betrekking op de verbetering van de gezelligheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimten - verlichting, herstelling van de straten en voetpaden, met voorrang voor de zachte mobiliteit.

Het betreft ook het creëren van nieuwe groene ruimten en het versterken van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit - P.B.M.

Het duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang stelt onder meer, aangenamere en veiligere straten en tunnels voor, een zachte mobiliteit en meer netheid,…

Een project voor de inrichting van straten en tunnels om de wijk te verbinden met de naburige wijken: de verplaatsingen te voet of met de fiets veiliger maken en het onderhoud en schoonmaken van de gevoelige zones vergemakkelijken.

De ploeg van het wijkcontract vormt diverse werkgroepen om de meningen van de bewoners en gebruikers van de wijk te verzamelen.

  • DWC Koningin-Vooruitgang - Tunnel Thomas ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Koningin tunnel ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Paleizen tunnel ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Tunnel Pavilioen ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Tunnel Quatrecht ©RenovaS absl