Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche News fleche Einde van het duurzaam wijkcontract KoninginVooruitgang
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Einde van het duurzaam wijkcontract KoninginVooruitgang

Einde van het duurzaam wijkcontract KoninginVooruitgang

In december 2016 is de coördinatiefase van het duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang officieel ten einde.
De antenne van RenovaS (Paleizenstraat 292) zal haar deuren sluiten maar natuurlijk is niet alles afgelopen.

De renovatieprojecten vangen aan: nieuwe klassen voor de école 8, een sportzaal en een polyvalente zaal, een kinderopvang, een medisch huis, woningen zullen worden gecreëerd.
Het Gaucheretplein, de Kwatrechttunnel en de Masuistraat zullen worden heringericht.

Van 2013 tot 2016 werden, dankzij het socio-economisch luik, talrijke projecten ontwikkeld.
Banden werden gesmeed, ervaringen opgedaan en het verenigingsleven bloeide open.

Welke projecten zullen doorgaan in 2017? Welk werven worden aangevat? Wie kan men contacteren?
Dit blad geeft u hierop antwoord.

DW Koningin-Vooruitgang Einde programma ©RenovaS absl (1.7 MB)